IMAART办公地点

 


 

 

环球康体医疗咨询有限公司 | 行政


香港中环遮打道3A号香港会所大厦9楼901室

+852 2319 1998 (办公时间)
+86 184 2063 0314 (办公时间)

cs@imedicalassist.com

 

 

环球康体医疗咨询有限公司 | 财务及企业


香港铜锣湾琉璃街7号柏景中心20楼

+852 2319 1998 (办公时间)

cs@imedicalassist.com


 

 


 

 

联系IMAART
 

当您访问本网站时,表明您已同意所有的使用条款